Η Vw Χρησιμοποίησε Επιτόκια Χρηματοδότησης

Ρωτήστε μια σειρά εμπειρογνωμόνων όπου θυμούνται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κατευθύνονται τον Οκτώβριο και το βραχυπρόθεσμο και πιθανότατα να πάρουν τα χρησιμοποιημένα επιτόκια χρηματοδότησης μέσα σε ένα προσιτό εύρος και να έρθουν κοντά σε πραγματικά χαμηλά

Γίνετε Εκατομμυριούχος